Tag: Vasantha Raga

Raga: Vasantha

Introduction

Raga: Vasantha

Type: Janya raga of 17th melakartha Surykantham

Rendering of Arohana & Avarohana: https://www.youtube.com/watch?v=KYl2VnSKGFs

Vocal References

Dr. Vidwan UmaShankar

Neyveli R Santhanagopalan

Instrumental References

Shri Kamakshi Katakshi – Violin

Dr. L Subramaniam

Film Song References

Malayalam

Olakkuda Choodunnura

Sundari Sundari

Kanimalaray

Goruvayoor unnikannanu

Kathoram Kinnoram

Tamil

Vasantha ruthu

Andhimazhai Pozhigirathu

Minasara Poove

Idhayam